MENU

ALGEMENE VOORWAARDEN EVENEMENT

 1. Definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle live evenementen, online programma’s en groepsworkshops die door Lilian van de Weerdhof (de organisator) georganiseerd en aangeboden worden. Deelnemers die een ticket kopen voor een live evenement of online programma gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

 1. Verwachtingen

Op de website staat voor elke workshop of ander evenement omschreven wat een deelnemer kan verwachten en wat de kosten zijn om hieraan deel te nemen.

 1. Betaling

De aanmelding voor een workshop is pas definitief na ontvangst van de bijbehorende volledige betaling, tenzij anders overeengekomen. Als je in verzuim bent, dan behoudt de organisator zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.

 1. Overdragen ticket

Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je een ticket hebt gekocht, is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders. Als deelnemer draag je zelf een geschikte vervangende deelnemer aan. Het overdragen van een ticket is mogelijk tot 7 dagen voor het groepsevenement. Indien je korter dan 7 dagen voor het groepsevenement het ticket wilt overdragen wordt in overleg gekeken of dit mogelijk is. Neem in dit geval contact op met de organisator.

 1. Gebruiksrecht beeld- en audiomateriaal

Het is toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het evenement die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.

Het is een deelnemer van een evenement niet toegestaan om afbeeldingen, werkboeken, beelden of inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het evenement worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is verleend door de organisator. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

Het is niet toegestaan om tijdens live evenementen video- of audio-opnamen te maken die langer duren dan 5 minuten. Ook is het niet toegestaan om langer dan 5 minuten beelden live uit te zenden via social media of andere distributiekanalen. Indien de organisatie opmerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer mag deelnemen aan het evenement. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

 1. Annulering

Tickets voor een workshop, online programma of ander evenement zijn definitief en kunnen niet gerestitueerd worden, m.u.v. het onder punt 4 genoemde overdragen van een ticket.

 1. Aansprakelijkheid

Lilian van de Weerdhof doet er alles aan om live evenementen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een evenement, online programma of coachingstraject is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Het bezoeken van een evenement is voor eigen risico van de deelnemer. De organisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar het evenement. Er worden geen garanties geven over de resultaten noch kan de organisator aansprakelijk worden gesteld voor resultaten.

 1. Wijziging evenement

Indien een live evenement door omstandigheden niet kan doorgaan zal de organisator elke deelnemer een ticket aanbieden voor een volgend gelijkwaardig evenement. Zij zal er tevens voor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie.

 1. Gedragsregels

Om de live evenementen ordelijk te laten verlopen dien je tijdens de bijeenkomst de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. De organisator behoudt het recht voor je als deelnemer per direct de toegang tot een evenement te ontzeggen indien;

 • je de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt
 • je op welke manier dan ook promotionele uitingen verspreidt die niet met de bijeenkomst te maken hebben, in of rondom de locatie van de bijeenkomst, of andere deelnemers probeert te benaderen met promotionele bedoelingen of commerciële activiteiten die geen betrekking hebben op de bijeenkomst
 • je langdurig audio- of video-opnamen maakt of uitzendt
 • je het evenement op welke wijze dan ook verstoort
 • je tijdens het evenement alcohol en/of drugs gebruikt*
  In alle van bovengenoemde incidenten zal je als deelnemer per direct uit de bijeenkomst verwijderd worden. Je hebt in deze gevallen geen recht op restitutie van het deelnamegeld. (*alcohol en/of drugs zijn niet toegestaan)

© By Lilian 2022

Nassauplein 27 | 1815 GN | Alkmaar

By Lilian is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64618188.

CLOSE
error: Deze content is beschermd